Dataskyddspolicy

Om användande av personuppgifter och "cookies"

Personuppgifter

Vi hanterar enbart sådana personuppgifter, som är nödvändiga för att förverkliga handel och redovisning: Kundens namn, hemort, telefonnummer, e-postadress och eventuell installations- eller leveransadress. Vi hanterar varken personsignum eller känsliga personuppgifter överhuvudtaget.

Uppgifter för betalning

Vi hanterar i regel varken kreditkortsnummer eller kundens kontonummer. Kontonumret begär vi enbart vid återbetalning av köpeskilling vid varuretur i enskilda fall.

Cookies

Vi lagrar enbart sådana cookies, som är nödvändiga för nättjänstens tekniska funktion.

Överlåtande av uppgifter

Vi överlåter inte kunduppgifter till tredje part.

Lagrande av data

Data lagras och förvaras i våra datasystem som en del av företagets verifikationsmaterial i grundbokföringen och makuleras inom den tidsfrist som gällande bokföringsförordning föreskriver.